Vijverhulpwinkel: alles voor de vijver, veilig en vertrouwd!

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywetgeving (AVG) van kracht. Vijverhulpwinkel heeft in een privacyreglement precies vastgelegd, op welke wijze ze inhoud zal geven aan de bepalingen in deze wet. U kunt het privacyreglement nalezen via de pagina 'veelgestelde vragen'. Ook in onze Algemene Voorwaarden vindt u het privacyreglement terug. Kort gezegd respecteren wij u privacyrechten en houden ons aan de nieuwe wetgeving. Bestaande klanten ontvangen enkele malen per jaar van ons een nieuwsbrief, waarvoor u zich met één druk op de knop kunt afmelden. Voor wat betreft de bewaartermijn van persoonsgegevens hanteren wij de fiscale regelgeving hieromtrent.
 

    20-05-2018 00:00